سعید عالم نژاد

20خرداد
با اجرای «سعید عالم نژاد»

با اجرای «سعید عالم نژاد»

آلبوم «برگزیده ترین قطعات برای گیتار کلاسیک» با اجرای «سعید عالم نژاد»، از سوی مؤسسه «ایران مجوز» منتشر شد.