سعید شریفیان

08فروردین
یک آهنگساز می‌گوید قطعاتی که هیت می‌شوند و به قولی تو ماشینی هستند، مصرفی‌اند، اما ماندگار نمی‌شوند.

یک آهنگساز می‌گوید قطعاتی که هیت می‌شوند و به قولی تو ماشینی هستند، مصرفی‌اند، اما ماندگار نمی‌شوند.

سعید شریفیان آهنگساز درباره فعالیت این روزهای خود گفت: یک گروه کر تشکیل دادم و مشغول به کارهای این گروه هستم. قطعاتی برایشان نوشتم که ازنظر تکنیکی به پیشرفتشان کمک می‌کند. او در خصوص دوری خود از موسیقی فیلم توضیح داد: در دهه هفتاد در دنیای موسیقی اتفاق خاصی نمی‌افتاد و اجراها در حد چند […]