سعید اداک

۲۲مرداد
مراسمی سوال‌برانگیز برای بزرگداشت شیرمحمد اسپندار

مراسمی سوال‌برانگیز برای بزرگداشت شیرمحمد اسپندار

P-09-1سعید اداک: مراسم نکوداشت استاد شیرمحمد اسپندار شنبه این هفته با حضور دوستداران این دونلی نواز برجسته و به شکلی سوال‌بر‌انگیز در تالار وحدت برگزار شد.