سریال تلویزیونی،کارگردان،تلویزیون،نادر سلیمانی،شرایط خاص،سریال

18اردیبهشت

نادر سلیمانی: با «شرایط خاص» ثابت کردم می توانم نقش جدی بازی کنم

نادر سلیمانی: با «شرایط خاص» ثابت کردم می توانم نقش جدی بازی کنم