سریال،مجید مشیری،خانواده،فیلم

03خرداد
مجید مشیری: دوست دارم در آثار طنز بازی کنم/ ماجرای حضور در «خط قرمز»

مجید مشیری: دوست دارم در آثار طنز بازی کنم/ ماجرای حضور در «خط قرمز»

مجید مشیری: دوست دارم در آثار طنز بازی کنم/ ماجرای حضور در «خط قرمز»