سروش فرازمند

28آبان
«قاتل همدست داشت»

«قاتل همدست داشت»

پدر و مادر دو جوان ایرانی که در جنایتی هولناک در نیویورک کشته شدند در گفت‌وگو با «شرق» جزییات بیشتری از این کشتار را شرح دادند. آرش و سروش فرازمند دو ایرانی ساکن نیویورک و از اعضای گروه موسیقی سگ‌های زرد بودند. این دو به همراه یکی دیگر از اعضای گروه به نام علی اسکندریان توسط جوان ایرانی دیگری به نام علی‌اکبر رفیعی که از اعضای اخراجی گروه موسیقی بود با شلیک گلوله به قتل رسیدند و علی‌اکبر سپس به زندگی خودش پایان داد. گفت‌وگو با فرزانه شبانی و مجید فرازمند (روزنامه‌نویس و والدین دو مقتول) را در پی می‌‌خوانید.
+داخل کشور بعد از مدتی اجازه برگزاری کنسرت هم به آنها ندادند چون انگلیسی می‌خواندند