سروش حاتمی‌آذر

۱۳شهریور
در گفتگو با سروش حاتمی‌آذر عنوان شد

در گفتگو با سروش حاتمی‌آذر عنوان شد

سرپرست یک گروه موسیقی که انگیزه ایجاد این گروه را ترجمه موسیقی ایرانی به زبان کودکان می‌داند، گفت: همیشه روی بلیت کنسرت‌ها نوشته می‌شد «ورود کودکان زیر هشت سال ممنوع است»، من می‌خواستم گروهی وجود داشته باشد که به‌طور مستمر با نوازندگان بزرگسال، برای کودکان کمتر از سن هشت سال اجرا داشته باشد. سروش حاتمی‌آذر […]