سروش جمشیدی

16مهر

عکسی از سروش جمشیدی در «صفر بیست‌ویک»

عکسی از سروش جمشیدی در «صفر بیست‌ویک»

01فروردین

ببینید | بغض جواد خیابانی وار سروش جمشیدی روی آنتن زنده تلویزیون به خاطر جنجال چت

ببینید | بغض جواد خیابانی وار سروش جمشیدی روی آنتن زنده تلویزیون به خاطر جنجال چت با سالومه