سردار آزمون

۱۲مرداد

سوال جنجالی مهدی طارمی از مجری فوتبال ۱۲۰ درباره بازگشت فردوسی‌پور به تلویزیون

سوال جنجالی مهدی طارمی از مجری فوتبال ۱۲۰ درباره بازگشت فردوسی‌پور به تلویزیون

۲۵اردیبهشت

سفر بازیگر خانم به روسیه برای دیدن بازی سردار/عکس

سفر بازیگر خانم به روسیه برای دیدن بازی سردار/عکس