سردار آزمون

12مرداد

سوال جنجالی مهدی طارمی از مجری فوتبال ۱۲۰ درباره بازگشت فردوسی‌پور به تلویزیون

سوال جنجالی مهدی طارمی از مجری فوتبال ۱۲۰ درباره بازگشت فردوسی‌پور به تلویزیون

25اردیبهشت

سفر بازیگر خانم به روسیه برای دیدن بازی سردار/عکس

سفر بازیگر خانم به روسیه برای دیدن بازی سردار/عکس