سحر ابراهیم

01دی
سحر ابراهیم: ردیف‌نوازی احتیاج به تجربه دارد

سحر ابراهیم: ردیف‌نوازی احتیاج به تجربه دارد

سحر ابراهیم داور بخش قانون گفت جایگاه جشنواره ملی موسیقی جوان به گونه‌ای است که نوجوانان و جوانان تمایل دارند در جشنواره حضور داشته باشند و براى اجراى رپرتوار جشنواره در بخش رقابتى طبیعتاً تلاش زیادى می‌کنند.