ستاد راهبردی هنر موسیقی

07آذر
اعلام موجودیت «ستاد راهبردی هنر موسیقی»
نخستین توصیه به خانه موسیقی

اعلام موجودیت «ستاد راهبردی هنر موسیقی»

«ستاد راهبردی هنر موسیقی» با انتشار بیانیه‌ای با حضور هنرمندان و محققانی از عرصه موسیقی، اعلام موجودیت کرد.