سبزعلی خجسته

۰۶اسفند
سبزعلی خجسته: «کرنا» از تولد تا مرگ همراه بختیاری‌هاست
شغل موسیقی برای ما فصلی‌ست

سبزعلی خجسته: «کرنا» از تولد تا مرگ همراه بختیاری‌هاست

سبزعلی خجسته می‌گوید: تفاوت سرنا و کرنا برد صدای آنهاست و گرنه ساختار هردو ساز یکی است. او اضافه می‌کند که کرنا را در فضای باز و سرنا را در فضاهای کوچک‌تر می‌نوازند.