سایه ارغوان

۲۶بهمن
شب دوست داران ردیف و سرودهای انقلابی | «سایه ارغوان» در ایوان شمس به روی صحنه رفت

شب دوست داران ردیف و سرودهای انقلابی | «سایه ارغوان» در ایوان شمس به روی صحنه رفت

دومین شب سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در ایوان شمس با اجرای گروه سایه سپری شد.