سایمون کاول

11خرداد
سایمون کاول نیز به خشونت ها در غزه واکنش نشان داد
دست رد برنامه ساز انگلیسی به سینه صهیونیست ها

سایمون کاول نیز به خشونت ها در غزه واکنش نشان داد

سایمون کاول؛ برنامه‌ساز معروف انگلیسی، از داوری در فصل جدید یک برنامه استعدادیابی برای رژیم اشغالگر قدس انصراف داد.