سایمون رتل

۲۳دی
جدایی «سایمون رتل» از ارکستر سمفونیک لندن

جدایی «سایمون رتل» از ارکستر سمفونیک لندن

«سایمون رتل»، در تصمیمی که به عنوان یک تغییر بزرگ در موسیقی کلاسیک بریتانیا توصیف شده است، ارکستر سمفونیک لندن را برای هدایت ارکستر رادیو بایرن ترک خواهد کرد.