سایت تخصصی «دوفصل»

02دی
با محوریت موسیقی، کتاب، سینما و تئاتر

با محوریت موسیقی، کتاب، سینما و تئاتر

سایت تخصصی «دوفصل» با محوریت موسیقی، کتاب، سینما و تئاتر بطور خاص برای دوستداران هنر و ادب، راه اندازی شد و در دسترس هنر دوستان قرار گرفت.
+تحویلدار: متاسفانه تجارتِ هنر و ادب به گونه ای شده که تاجرانِ این حوزه مخاطبان را انتخاب می کنند، نه مخاطب هنرمند موردِ علاقه ی خود را.