سایت آمازون

۱۶آذر

تصویری از رضا فیاضی در نقش ترامپ

تصویری از رضا فیاضی در نقش ترامپ

۲۶شهریور

نقش مهم آمیتاب باچان در پروژه هوش مصنوعی آمازون

نقش مهم آمیتاب باچان در پروژه هوش مصنوعی آمازون

۲۱آذر

تبلیغ عجیب آمازون برای فروش «هری‌پاتر»

تبلیغ عجیب آمازون برای فروش «هری‌پاتر»

۱۹آبان

آقای بازیگر با با دریافت مبلغی نامشخص از شکایتش صرف نظر کرد

آقای بازیگر با با دریافت مبلغی نامشخص از شکایتش صرف نظر کرد

۱۹بهمن

آقای بازیگر از آمازون شکایت کرد

آقای بازیگر از آمازون شکایت کرد