ساکن روان

05اسفند
موسیقی – تجربه در نخستین گام

موسیقی – تجربه در نخستین گام

گروه «ساکن روان» چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ از ساعت ۲۰:۳۰ در قالب سلسله‌اجراهای «موسیقی تجربه» در برج آزادی تهران روی صحنه می‌رود.