سانیا زمانیان

13مهر
آلبوم موسیقی یازده تصنیف از علینقی وزیری راهی بازار شد
با خوانندگی مجتبی عسگری

آلبوم موسیقی یازده تصنیف از علینقی وزیری راهی بازار شد

آلبوم موسیقی یازده تصنیف از علینقی وزیری با خوانندگی مجتبی عسگری و همراهی سانیا زمانیان (طراح و سرپرست اجرا) از سوی موسسه فرهنگی هنری ماهور منتشر شد.