سام جلائی

09بهمن
«غزال» اثر مشترک سامان احتشامی و سام جلائی منتشر می‌شود

«غزال» اثر مشترک سامان احتشامی و سام جلائی منتشر می‌شود

سامان احتشامی از همکاری خود با سام جلائی خبر داد که قرار است به زودی اثر جدید آنها با عنوان «غزال» منتشر شود.