سام اسمیت

16اردیبهشت
AceShowbiz نوشت:

AceShowbiz نوشت:

سام اسمیت تاریخ تمام تورهای خود را به دلیل بیماری اش لغو کرد. او هفته پیش پس از خونریزی تارهای صوتی خود مجبور شد تورش به استرالیا را لغو کند. اما حالا با ادامه بیماری اش مجبور شده بقیه برنامه هایش را نیز بهم بزند.  او با اعلام این خبر از طریق اینستاگرام خود گفت: […]