سامی یوسف‌

۱۸تیر
تقاضای هواداران سامی: «لطفاً در غزه اجرا داشته باش»

تقاضای هواداران سامی: «لطفاً در غزه اجرا داشته باش»

سامی یوسف‌ که او را خواننده‌ای مسلمان و جهانی می‌شناسند دو روز پیش به دعوت شهرداری یکی از شهرهای عرب‌نشین تصرف شده توسط رژیم اشغال‌گر قدس در این شهر کنسرت برگزار کرده که این کنسرت با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است.