سامان سالور

11بهمن

محسن تنابنده و پری‌ناز ایزدیار در سه کام حبس / عکس

محسن تنابنده و پری‌ناز ایزدیار در سه کام حبس / عکس

14مرداد

نخستین عکس از محسن تنابنده و پری‌ناز ایزدیار در «سه کام حبس»

نخستین عکس از محسن تنابنده و پری‌ناز ایزدیار در «سه کام حبس»