سامان سالور

۱۱بهمن

محسن تنابنده و پری‌ناز ایزدیار در سه کام حبس / عکس

محسن تنابنده و پری‌ناز ایزدیار در سه کام حبس / عکس

۱۴مرداد

نخستین عکس از محسن تنابنده و پری‌ناز ایزدیار در «سه کام حبس»

نخستین عکس از محسن تنابنده و پری‌ناز ایزدیار در «سه کام حبس»