سال ۱۴۰۰

06فروردین
چهره‌های خبرساز «موسیقی ۱۴۰۰»
با کرونا و سرطان هم ما کار می‌کنیم

چهره‌های خبرساز «موسیقی ۱۴۰۰»

تعدادی از هنرمندان و فعالان حوزه موسیقی در سال ۱۴۰۰ که همه فعالیت‌های فرهنگی هنری تحت‌تاثیر شیوع کرونا بود حضور بیشتر یا تاثیرگذارتری در فضای رسانه‌ای کشور داشتند.