سالن های موسیقی و نمایش

30خرداد
بازگشت حیات به سالن های موسیقی و نمایش/ دستور العمل ها اجرا شود
بعد از حدود ۴ ماه تعطیلی؛

بازگشت حیات به سالن های موسیقی و نمایش/ دستور العمل ها اجرا شود

معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان با اشاره به آغاز فعالیت گروه های نمایشی و اجرای کنسرت های موسیقی از اول تیر ماه، گفت: مسئولان برگزار کننده و مردم باید دستورالعمل ها رعایت کنند.