سالن مهر حوزه هنری

29خرداد
برگزیدگان جشنواره موسیقی و نغمه‌های محمدی معرفی می‌شوند
به صورت مجازی

برگزیدگان جشنواره موسیقی و نغمه‌های محمدی معرفی می‌شوند

آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره ملی موسیقی‌ها و نغمه‌های محمدی، بعد از ظهر بیست و نهم خرداد به صورت مجازی در سالن مهر حوزه هنری برگزار می‌شود.