سالن سینما تئاتر چمران

۳۰مرداد
میثم ابراهیمی در کرج به استقبال هوادارانش می‌رود

میثم ابراهیمی در کرج به استقبال هوادارانش می‌رود

میثم ابراهیمی در سالن سینما تئاتر چمران به روی صحنه می‌رود.

۱۹مرداد
گروه کلمست در کرج به روی صحنه می‌روند

گروه کلمست در کرج به روی صحنه می‌روند

کنسرت کلمست ۲۵ مرداد برگزار می‌شود.