سالن سینما تئاتر چمران

30مرداد
میثم ابراهیمی در کرج به استقبال هوادارانش می‌رود

میثم ابراهیمی در کرج به استقبال هوادارانش می‌رود

میثم ابراهیمی در سالن سینما تئاتر چمران به روی صحنه می‌رود.

19مرداد
گروه کلمست در کرج به روی صحنه می‌روند

گروه کلمست در کرج به روی صحنه می‌روند

کنسرت کلمست ۲۵ مرداد برگزار می‌شود.