سالن سیروس صابر (کرج)

20مرداد
 گروه نغمه گردان در کرج به روی صحنه می‌رود

 گروه نغمه گردان در کرج به روی صحنه می‌رود

کنسرت گروه نغمه گردان در سالن سیروس صابر (کرج) برگزار می‌شود.