سالن تلاش کرمان

۱۲مرداد
سامان جلیلی ۱۲ مرداد در کرمان به روی صحنه می‌رود

سامان جلیلی ۱۲ مرداد در کرمان به روی صحنه می‌رود

سامان جلیلی در سالن تلاش (کرمان) به روی صحنه می‌رود.