سالن ایوان عطار

۲۰مرداد
کیان پورتراب در ایوان عطار کاخ به روی صحنه می‌رود

کیان پورتراب در ایوان عطار کاخ به روی صحنه می‌رود

کنسرت کیان پورتراب در سالن ایوان عطار کاخ برگزار می‌شود.