سالن ایوان عطار

20مرداد
کیان پورتراب در ایوان عطار کاخ به روی صحنه می‌رود

کیان پورتراب در ایوان عطار کاخ به روی صحنه می‌رود

کنسرت کیان پورتراب در سالن ایوان عطار کاخ برگزار می‌شود.