سالن اریکه آریایی آمل

۰۵دی
کنسرت گروه رستاک در آمل برگزار می شود

کنسرت گروه رستاک در آمل برگزار می شود

گروه موسیقی شناخته شده رستاک، در ادامه روند برگزاری کنسرت در شهرستان‌ها این بار به آمل رفته و در تاریخ ۱۱دی ماهِ جاری به اجرای کنسرتی در سالن اریکه آریایی آمل می پردازد.

۰۸آبان
کنسرت علیرضا قربانی برگزار می‌شود

کنسرت علیرضا قربانی برگزار می‌شود

علیرضا قربانی در سالن اریکه آریایی آمل به روی صحنه می‌رود.