سالن‌های کنسرت

۲۳مرداد

سرپرست گروه «لیان»:

وقتی همه جور هزینه‌ای از هنرمندان دریافت می‌‌شود، نهادهای متولی موسیقی همچون انجمن موسیقی، خانه موسیقی و دفتر موسیقی هم بیایند سهم خود را بردارند که خیال همه راحت شود و دیگر چیزی برای هنرمند نماند