سالن‌های برگزار کننده‌ی موسیقی

۲۴آذر
تالار فرهنگ به جمع سالن‌های برگزار کننده‌ی موسیقی پیوست

تالار فرهنگ به جمع سالن‌های برگزار کننده‌ی موسیقی پیوست

تالار فرهنگ با مدیریت عمارت روبرو به جمع سالن‌های برگزارکننده‌ی موسیقی و اجراهای صحنه‌ای پیوست.