سالروز بمباران شیمیایی حلبچه

25اسفند
«اَوین» در سالروز بمباران شیمایی حلبچه منتشر شد
با صدای زکریا یوسفی

«اَوین» در سالروز بمباران شیمایی حلبچه منتشر شد

تک آهنگ «اَوین» با تک نوازی تار میلاد محمدی و صدای زکریا یوسفی همزمان با فرارسیدن سالروز بمباران شیمیایی حلبچه منتشر شد.