سالروز ازدواج فرخنده حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)

21تیر
نماهنگ «تو خورشیدی میون خاک» منتشر شد
توسط فرهنگسرای سرو

نماهنگ «تو خورشیدی میون خاک» منتشر شد

نماهنگ «تو خورشیدی میون خاک» در سالروز ازدواج فرخنده حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) توسط فرهنگسرای سرو منتشر شد.