ساعت دلتنگی

27شهریور
نماهنگ «ساعت دلتنگی» از پروژه غروب آدینه منتشر شد
توسط مرکز موسیقی مأوا

نماهنگ «ساعت دلتنگی» از پروژه غروب آدینه منتشر شد

نهمین نماهنگ از پروژه موسیقایی- تصویری «غروب آدینه» مرکز موسیقی مأوا با عنوان «ساعت دلتنگی» منتشر شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.