ساز پنج هزار ساله

02تیر

مرگ آخرین نوازنده‌ها

کرمان در حالی به گواه موسیقی دانان غنی ترین استان از نظر موسیقی نواحی با ۳۵ نوع ساز منحصر بفرد است که به دلیل عدم توجه به این زمینه موسیقیایی سازهای کرمان با مرگ آخرین نوازنده ها برای همیشه خاموش می شوند. به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان از لحاظ داشته های طبیعی، تاریخی، فرهنگی […]