ساز لیر سومری

06آبان
بازسازی سازی با ۵ هزار سال قدمت

بازسازی سازی با ۵ هزار سال قدمت

مجید ناظم‌پور آهنگساز و نوازنده عود از بازسازی سازی خبر داد که قدمتی ۵ هزار ساله دارد و متعلق به تمدن سومری است.