ساز سنتور

20آذر
برگزاری جشنواره «سنتور نوازی غرب کشور» در اهواز

برگزاری جشنواره «سنتور نوازی غرب کشور» در اهواز

مسئول واحد موسیقی حوزه هنری خوزستان از برگزاری دومین جشنواره سنتور نوازی غرب کشور با عنوان پایور به میزبانی اهواز خبر داد.