ساز دل ، آواز دل

24مرداد
به خوانندگی «حسین علیشاپور»

به خوانندگی «حسین علیشاپور»

تور کنسرت های «حمید متبسم» به خوانندگی «حسین علیشاپور»، از ۱۳ مردادماه که از اصفهان آغاز شده بود، ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه در تهران به پایان می رسد.
+حمید متبسم به همراه گروهش ٢٧ مرداد نیز در تالار مهتاب شهر اهواز به صحنه می رود