ساز حسین علیزاده

12مهر
در حاشیه کنسرت خیریه به نفع کودکان نقص ایمنی صورت می‌گیرد؛

در حاشیه کنسرت خیریه به نفع کودکان نقص ایمنی صورت می‌گیرد؛

hot-topic-logo«حسین علیزاده» هنرمند برجسته موسیقی ایران، «سه‌تار»‌اش را برای زنده ماندن کودکان نقص ایمنی به حراج می‌گذارد.
+خیرینی که مایلند در این حراج شرکت کنند، آمادگی خود را جهت همکاری به شماره پیام کوتاه ۳۰۰۰۰۰۳۰۳۵ (سیصد هزار، سی، سی و پنج) اعلام کنند