ساز بم کمان

06مهر
از ابداع ساز تا احیای تفکر

از ابداع ساز تا احیای تفکر

در این سالها ابداعات زیادی در زمینه ی سازسازی شده که تقریبا پراستفاده ترین آنها، ساز «بم کمان» بوده است، به طوری که در سه سال گذشته حدود ١۵ آلبوم موسیقی با همراهی این ساز ضبط و منتشر شده است.