سازنده ساز تار

31خرداد
مصطفی قادرپناه سازنده ساز تار براثر ابتلا به کرونا درگذشت

مصطفی قادرپناه سازنده ساز تار براثر ابتلا به کرونا درگذشت

مصطفی قادرپناه از هنرمندان شناخته شده و ماهر در عرصه ساخت ساز تار روز ۲۹ خرداد بر اثر بیماری کرونا درگذشت.