سازمان سینمایی اوج

12آبان

مریلا زارعی، در فیلمی زنانه بازی می‌کند

مریلا زارعی، در فیلمی زنانه بازی می‌کند

17مرداد

ستایش اغراق‌آمیز فرامرز قریبیان‌ از فیلم ساخته نشده ابراهیم حاتمی‌کیا

ستایش اغراق‌آمیز فرامرز قریبیان‌ از فیلم ساخته نشده ابراهیم حاتمی‌کیا

31تیر

قهر فرامرز قریبیان با سینما تمام شد | عکس

قهر فرامرز قریبیان با سینما تمام شد | عکس

30تیر

اوج «لباس شخصی» می‌سازد

اوج «لباس شخصی» می‌سازد

26تیر
ابراهیم حاتمی‌کیا با اوج به «خروج» رسید

ابراهیم حاتمی‌کیا با اوج به «خروج» رسید

ابراهیم حاتمی‌کیا با اوج به «خروج» رسید