سازخانهء طهران

12آذر
خبر اختصاصی «موسیقی ایرانیان»

خبر اختصاصی «موسیقی ایرانیان»

hot-topic-logoاولین دوسالانهء آهنگسازی «احمد پژمان»، به همت «سازخانهء طهران» و جمعی از آهنگسازان و موسیقدانان مطرح کشور، برگزار می گردد.
+جزئیات کامل و فراخوان این مسابقه را در ادامه از «موسیقی ایرانیان» بخوانید

+احمد پژمان، هوشنگ کامکار، حمیدرضا دیبازر، امین هنرمند و امیرحسین اسلامی هیأت داوران این مجموعه می باشند