سارنگ سیفی زاده

30مهر
خواننده‌سالاری و وضعیت موسیقی بانوان در گفت‌وگو با سارنگ سیفی‌زاده
واسپاری در موسیقی از سر توانمندی است، نه ناتوانی

خواننده‌سالاری و وضعیت موسیقی بانوان در گفت‌وگو با سارنگ سیفی‌زاده

سارنگ سیفی‌زاده خواننده موسیقی ایرانی می‌گوید: امیدوارم روزگاری فرا برسد که بدانیم اگر همه کارهایمان را خودمان انجام نمی‌دهیم، از سر توانگری است، نه ناتوانی.