سارا اباذری

14آذر
دونوازی عود و لایوالکترونیک در کنسرت آنسامبل موزیک فابریک
در همکاری یواخیم هاینز آهنگساز آلمانی و یاسمین شاه حسینی نوازنده عود صورت می‌گیرد

دونوازی عود و لایوالکترونیک در کنسرت آنسامبل موزیک فابریک

یواخیم هاینز آهنگساز معاصر آلمانی در اجرای خود با آنسامبل موزیک فابریک اثری برای سازعود و الکترونیک ساخته که به گفته خودش در دونوازی عود توسط یاسمین شاه‌حسینی و لایوالکترونیک، شکل خواهد گرفت.

10آبان
«روزهای موسیقی معاصر تهران» در پایتخت

«روزهای موسیقی معاصر تهران» در پایتخت

پروژه «روزهای موسیقی معاصر تهران» در ادامه پروژه «مسافران تهران – برلین» روی صحنه می‌رود.