ساخت یک قطعه موسیقی برای ترویج فرهنگ اهدای عضو 

03مهر
ساخت یک قطعه موسیقی برای ترویج فرهنگ اهدای عضو

ساخت یک قطعه موسیقی برای ترویج فرهنگ اهدای عضو

رئیس هیات مدیره کانون ادبی نفس و رئیس شورای سیاستگذاری ادبی انجمن اهدای عضو ایرانیان اعلام کرد که قطعه «صدای نفس» در راستای ترویج فرهنگ اهدای عضو ساخته می‌شود.