ساخت یک قطعه موسیقی برای ترویج فرهنگ اهدای عضو 

۰۳مهر
ساخت یک قطعه موسیقی برای ترویج فرهنگ اهدای عضو

ساخت یک قطعه موسیقی برای ترویج فرهنگ اهدای عضو

رئیس هیات مدیره کانون ادبی نفس و رئیس شورای سیاستگذاری ادبی انجمن اهدای عضو ایرانیان اعلام کرد که قطعه «صدای نفس» در راستای ترویج فرهنگ اهدای عضو ساخته می‌شود.