ساختمان خانه موسیقی

14فروردین
مدیرعامل خانه موسیقی گفت:

مدیرعامل خانه موسیقی گفت:

مدیرعامل خانه موسیقی از پس دادن ساختمان شماره دو خانه موسیقی و ماندن در مکان فعلی این مجموعه خبر داد. حمیدرضا نوربخش با اشاره به ساختمان شماره دو خانه موسیقی که چندی پیش خریداری آن از شهرداری تهران در رسانه ها منتشر شده بود، توضیح داد: خانه موسیقی شماره دو را به شهرداری پس دادیم […]