ز استاد رسول بخش زنگی شاهی

۱۹خرداد
جمعه ۱۸ خرداد

جمعه ۱۸ خرداد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان از استاد رسول بخش زنگی شاهی هنرمند موسیقی اقوام ایران عیادت کرد.